Ίδρυση εταιρείας Sandanski, Goce Delcev, Blagoevgrad, Pleven ή Sofia.

Πέντε (5) οργανωμένα λογιστικά γραφεία σε 5 πόλεις στη Βουλγαρία έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.

 Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της πολιτικής κινήτρων της Βουλγαρίας για την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων η σύσταση εταρειών στη χώρα έχει απλοποιηθεί και αποτελεί ελκυστικό παράγοντα για την έναρξη, διεύρυνση ή μεταφορά οικονομικής δραστηριότητας.

 

                

                

 

 

 

Εταιρεία στη Βουλγαρία με έδρα Σαντάνσκι - Μπλαγκόεβγκραντ - Σόφια - Bulgaria - Βουλγαρία - Sandanski, GoceDelcev, Blagoevgrad, Pleven ή Sofia -
10% Φόρος - Ελληνική εταιρεία - Με 450 ευρώ.